PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA O ZACHOWEK

O tym czym jest zachowek i komu z kręgu najbliższej rodziny zmarłego przysługuje prawo ubiegania się o niego pisałam we wcześniejszych tekstach. W tym miejscu przybliżę Państwu tematykę przedawnienia roszczenia o zachowek. Prawo do zachowku, jak większość roszczeń cywilnoprawnych ulega przedawnieniu. Prawo spadkowe uregulowało jednak przedawnienie roszczenia o zapłatę zachowku odrębnie niż innych roszczeń cywilnych. […]

ZACHOWEK PO RODZEŃSTWIE

Zacznę dość nietypowo, zaprzeczając tytułowi- zachowek po rodzeństwie nie przysługuje. Jak to mówią, dura lex sed lex, twarde prawo ale prawo. Właściwie na tym mogłabym swój wywód zakończyć. Jednak, dlatego że ten problem budzi wiele kontrowersji postaram się wyjaśnić źródło takiego stanu rzeczy. Prawo spadkowe ściśle wylicza krąg osób, które uprawnione są do zachowku po […]

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

Polskie prawo ustanawia zakaz zawierania umów o przyszły spadek. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Umowę tę przewiduje kodeks cywilny w art. 1048. Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia zawierają przyszły spadkodawca oraz jego spadkobierca ustawowy. Krąg osób należących do spadkobierców ustawowych kształtuje się następująco, są to: zstępni (dzieci, […]

JAK UCHYLIĆ SIĘ OD SKUTKÓW NIEZŁOŻENIA W TERMINIE OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU?

Kodeks cywilny ściśle określa termin, w którym spadkobiercy powinni złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie to może być złożone w terminie 6 miesięcy od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o tym, że został powołany do dziedziczenia. Po upływie 6-miesięcznego terminu spadkobierca nie może już złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. Domniemywa się, że w takiej sytuacji, […]

OTWARCIE TESTAMENTU

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a co za tym idzie także nabycie spadku przez spadkobierców, zarówno tych ustawowych jak i testamentowych. Nie należy mylić otwarcia sadku z otwarciem testamentu. Otwarcie testamentu to procedura przeprowadzana przez sąd lub notariusza. Jednak notariusz nie może otworzyć i ogłosić testamentu jeżeli miedzy spadkobiercami istnieje spór, w takiej […]

KIEDY NASTĘPUJE NABYCIE SPADKU

Zgodnie z polskim prawem, nabycie spadku przez spadkobierców, bez znaczenia czy dziedziczą oni na mocy ustawy czy testamentu, następuje z chwilą otwarcia spadku. Trzeba przy tym wyjaśnić kiedy ma miejsce moment ,,otwarcia spadku’’. Pomaga w tym kodeks cywilny, który w art. 924 wprost mówi : ,,Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy’’. Wynika z tego, […]