Zapis zwykły a zapis windykacyjny – wywiad z radcą prawnym Anną Klisz

Spadkodawca – co oczywiste –  ma dużą dowolność w kształtowaniu treści testamentu. Nie tylko może powołać spadkobierców, ale również określić, że konkretne przedmioty, wchodzące w skład jego majątku, mają zostać przekazane oznaczonym osobom. Aby przekazać określony składnik majątku w testamencie, spadkobierca może posłużyć się dwiema instytucjami prawa spadkowego: zapisem zwykłym lub zapisem windykacyjnym. W dzisiejszym […]

Dziedziczenie ustawowe

W dzisiejszym wywiadzie z radcą prawnym Anną Klisz – specjalistką od prawa spadkowego – porozmawiamy o dziedziczeniu ustawowym. Jest to jedno z podstawowych pojęć prawa spadkowego i najczęstszy w praktyce porządek dziedziczenia w Polsce. Nie oznacza to jednak, że dziedziczenie ustawowe jest proste do zrozumienia. Tu też występują różne wyjątki i konstrukcje prawne, które niejednokrotnie […]

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku to temat niezwykle istotny. Często może bowiem uchronić spadkobierców od wielu problemów prawnych i finansowych. Warto wiedzieć zatem, jak prawidłowo odrzucić spadek, kiedy warto zdecydować się na taki krok oraz jakie skutki na odrzucenie spadku. O tym porozmawiamy dzisiaj z radcą prawnym Anną Klisz. Dzień dobry Pani Mecenas, zaczniemy od przypomnienia podstaw prawa […]

Termin do złożenia oświadczenia spadkowego

Zgodnie z brzmieniem art. 1015 kodeksu cywilnego (k.c.) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca (testamentowy lub ustawowy) może złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Od kiedy liczyć ten termin? Przepisy kodeksu cywilnego nie wskazują precyzyjnego zdarzenia czy też katalogu zdarzeń, które byłyby równoznaczne w skutkach […]

Zmiany w prawie spadkowym – o co chodzi?

Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadziła zasadnicze zmiany dotyczące sposobu dziedziczenia. Niezależnie od podstawy prawnej, z której wywodzimy swój status spadkobiercy, mamy trzy możliwości: Przyjąć spadek wprost Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza Odrzucić spadek Na złożenie jednego z powyższych oświadczeń mamy 6 miesięcy od chwili, w której dowiedzieliśmy się o podstawie dziedziczenia. Zmiana dotyczy sposobu traktowania biernej […]

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożeniem wykazu inwentarza.

Spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Wykaz lub spis inwentarza wyznacza górną granicę odpowiedzialności za długi spadkowe. Złożenie prywatnego wykazu inwentarza jest tanie i proste, a wartość majątku spadkowego jest ustalana przez samego spadkobiercę. Istnieje pokusa, aby […]

Prywatny wykaz inwentarza

Nowelizacja prawa spadkowego z dnia 20 marca 2015r., która weszła w życie 18 października 2015r. wprowadziła kilka istotnych zmian w dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza, które po nowelizacji stało się regułą. Jedną z tych zmian jest pojawienie się przepisach prawa prywatnego wykazu inwentarza, który należy odróżnić od dokonywanego dotychczas spisu inwentarza. Nadmienić należy, że spis inwentarza […]

PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA O ZACHOWEK

O tym czym jest zachowek i komu z kręgu najbliższej rodziny zmarłego przysługuje prawo ubiegania się o niego pisałam we wcześniejszych tekstach. W tym miejscu przybliżę Państwu tematykę przedawnienia roszczenia o zachowek. Prawo do zachowku, jak większość roszczeń cywilnoprawnych ulega przedawnieniu. Prawo spadkowe uregulowało jednak przedawnienie roszczenia o zapłatę zachowku odrębnie niż innych roszczeń cywilnych. […]

ZACHOWEK PO RODZEŃSTWIE

Zacznę dość nietypowo, zaprzeczając tytułowi- zachowek po rodzeństwie nie przysługuje. Jak to mówią, dura lex sed lex, twarde prawo ale prawo. Właściwie na tym mogłabym swój wywód zakończyć. Jednak, dlatego że ten problem budzi wiele kontrowersji postaram się wyjaśnić źródło takiego stanu rzeczy. Prawo spadkowe ściśle wylicza krąg osób, które uprawnione są do zachowku po […]

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

Polskie prawo ustanawia zakaz zawierania umów o przyszły spadek. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Umowę tę przewiduje kodeks cywilny w art. 1048. Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia zawierają przyszły spadkodawca oraz jego spadkobierca ustawowy. Krąg osób należących do spadkobierców ustawowych kształtuje się następująco, są to: zstępni (dzieci, […]