Czy brak daty w testamencie własnoręcznym powoduje jego nieważność jeżeli datę można ustalić za pomocą dowodów?

W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 października 1992r. Zagadnienie to rozpoznano z inicjatywy Prezesa Sądu Najwyższego. Prezes Sądu Najwyższego zauważył potrzebę postawienia Sądowi Najwyższemu pytania, czy brak daty w testamencie własnoręcznym powoduje, że jest on nieważny. Wątpliwości Prezesa Sądu Najwyższego wiązały się ze stosunkiem poprzedniej regulacji prawnej dotyczącej testamentu […]