Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożeniem wykazu inwentarza.

Udostępnij ten post

Spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Wykaz lub spis inwentarza wyznacza górną granicę odpowiedzialności za długi spadkowe. Złożenie prywatnego wykazu inwentarza jest tanie i proste, a wartość majątku spadkowego jest ustalana przez samego spadkobiercę. Istnieje pokusa, aby wypełniać wykaz inwentarza nierzetelnie zaniżając wartość spadku, a przez to obniżając granicę odpowiedzialności za długi. Ustawodawca przewidział jednak regulacje mające na celu ograniczyć nieuczciwe praktyki.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nakazuje wykaz inwentarza wypełnić z należytą starannością, uzupełniając go przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku oraz długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie sankcji karnej za nierzetelne uzupełnienie wykazu, jednak ograniczenie odpowiedzialności jedynie do czynnej wartości spadku wskazanej w inwentarzu przestaje działać, jeżeli spadkobierca podstępnie (czyli świadomie) pominął w wykazie inwentarza należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza nieistniejące długi. Wynika z tego wniosek, że osoba, która umyślnie zaniży wartość nabytego spadku, będzie odpowiadała za długi spadkowe całym swoim majątkiem.

Jeżeli w wykazie inwentarza nieświadomie wskażemy niepełne dane dotyczące spadku, zaniżając przez to jego wartość lub wskazując nieprawidłowo długi spadkowe, ustawodawca wprowadził możliwość uzupełnienia wykazu. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące jego złożenia. W praktyce oznacza to konieczność złożenia kolejnego wykazu inwentarza.

Skontaktuj się z prawnikiem

Umów się na spotkanie ze specjalistą

Może Cię zainteresować:

Darowizna a zachowek

W dzisiejszym wywiadzie z radcą prawnym Anną Klisz porozmawiamy o wpływie dokonanej darowizny na zachowek. Przepisy bowiem są w tym zakresie szczegółowe i nie łatwo

radca prawny Anna Klisz

specjalistka z zakresu prawa spadkowego