Prywatny wykaz inwentarza

Udostępnij ten post

Nowelizacja prawa spadkowego z dnia 20 marca 2015r., która weszła w życie 18 października 2015r. wprowadziła kilka istotnych zmian w dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza, które po nowelizacji stało się regułą. Jedną z tych zmian jest pojawienie się przepisach prawa prywatnego wykazu inwentarza, który należy odróżnić od dokonywanego dotychczas spisu inwentarza. Nadmienić należy, że spis inwentarza dalej występuje w obrocie.

Zgodnie z ogólną regułą w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Wykaz lub spis inwentarza wyznacza górną granicę odpowiedzialności za długi spadkowe. Prywatny wykaz inwentarza może zostać złożony w sądzie spadku lub przed notariuszem, przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobiercę windykacyjnego oraz wykonawcę testamentu. Co ciekawe, jeden wykaz inwentarza może być złożony wspólnie przez kilka osób uprawnionych. Każda z osób uprawnionych może także złożyć własny wykaz inwentarza co w konsekwencji prowadzić może to istnieniu kilku niezależnych od siebie takich wykazów. Ma to istotne znaczenie ponieważ Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

Po złożeniu wykazu inwentarza sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu spadku. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu oraz wywieszone w sposób przyjęty w danym sądzie na tablicy ogłoszeń.

Prywatny wykaz inwentarza ma jedną istotną zaletę. Złożony przed sądem według wzoru przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości nic nie kosztuje. Złożony przed notariuszem kosztuje on zgodnie z taksą notarialną – 200,00 PLN + VAT. W porównaniu do kosztów spisu inwentarza jest to koszt bardzo niski i przystępny.

Skontaktuj się z prawnikiem

Umów się na spotkanie ze specjalistą

Może Cię zainteresować:

Darowizna a zachowek

W dzisiejszym wywiadzie z radcą prawnym Anną Klisz porozmawiamy o wpływie dokonanej darowizny na zachowek. Przepisy bowiem są w tym zakresie szczegółowe i nie łatwo

radca prawny Anna Klisz

specjalistka z zakresu prawa spadkowego