Udostępnij ten post

Jak bezpiecznie sporządzić testament?

jak sporządzić testamentNajbardziej popularną i bezpieczną formą testamentu jest testament notarialny, czyli sporządzony przed notariuszem. Jest co najmniej kilka zalet zadysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci właśnie w formie testamentu notarialnego.

Po pierwsze oryginał testamentu pozostaje w kancelarii notarialnej, a spadkodawca otrzymuje jedynie odpis. Odpis testamentu można uzyskać od notariusza w każdym czasie. Zatem jeśli testament ulegnie zniszczeniu lub zagubieniu, to bez większego problemu będzie można uzyskać jego kolejny odpis. Wystarczy tylko pamiętać, u którego notariusza był sporządzany testament.

Do drugie notariusz zadba o to, aby testament był zrozumiały, a jego treść była zgodna z prawem. Nie każdy wie, że nie wolno sporządzić testamentu wspólnego przez dwie osoby. Taki testament będzie nie ważny. Notariusz uprzedziłby o tym spadkodawców i pomógł im sporządzić dwa osobne testamentu, dzięki temu oba zachowałyby ważność.

Po trzecie testament może sporządzić tylko osoba, która działa świadomie i swobodnie. Wyłączenie świadomości lub swobody działania spadkodawcy powoduje, że sporządzony w tym stanie testament jest nieważny. Notariusz przed sporządzenie testamentu jest zobowiązany sprawdzić, czy spadkodawca jest świadomy znaczenia sporządzanego dokumentu. Bardzo często sporządzenie samego testamentu poprzedza osobista rozmowa notariusza ze spadkodawcą prowadzona na osobności (bez obecności członków rodziny). Jeżeli notariusz będzie miał wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego spadkodawcy lub też obawy, że treść testamentu jest wymuszona przez spadkobierców, to wówczas nie sporządzi testamentu.

Można zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że skoro testament został sporządzony u notariusza, to spadkodawca działał w pełni świadomie i swobodnie. Podważenie takiego testamentu wymaga bardzo silnych dowodów.

Testament pisemny

Drugim bardzo popularnym sposobem testowania jest sporządzenie testamentu własnoręcznego. Jest to dokument przygotowywany przez spadkodawcę. Z jego treści musi wynika, że jest to testament. Musi zatem zawierać dyspozycję na wypadek śmierci autora.

Treść takiego testamentu musi być sporządzona w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę, a pod treścią powinien znajdować się podpis spadkodawcy.

Ostatnim elementem testamentu jest wskazanie daty jego sporządzenia. Brak daty nie zawsze będzie powodował bezwzględną nieważność testamentu. Nie będzie tak w sytuacji, gdy brak daty nie wywoła wątpliwości co do:

a)zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu,

b) treści testamentu,

c) wzajemnego stosunku kilku testamentów.

W szczególnych warunkach istnieje możliwość sporządzenia testamentu również w innej formie. Przy zachowaniu odpowiednich warunków dopuszczalne jest także sporządzenie testamentu w formie ustnej.

Skontaktuj się z prawnikiem

Umów się na spotkanie ze specjalistą

Może Cię zainteresować:

Darowizna a zachowek

W dzisiejszym wywiadzie z radcą prawnym Anną Klisz porozmawiamy o wpływie dokonanej darowizny na zachowek. Przepisy bowiem są w tym zakresie szczegółowe i nie łatwo

radca prawny Anna Klisz

specjalistka z zakresu prawa spadkowego