Stwierdzenie nabycia spadku

Udostępnij ten post

Nabycie spadku

stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczeniaZgodnie z przepisami prawa spadkowego spadkobiercy nabywają prawa do spadku w chwili śmierci spadkodawcy. W tym momencie własność majątku spadkowego przechodzi w odpowiednich częściach na spadkobierców. Spadkobiercy nie muszą dokonywać żadnych formalności, żeby nabyć ten majątek.

Czasem jednak zdarza się, że potrzebne jest urzędowe potwierdzenie faktu, że jest się spadkodawcą określonego spadkodawcy. Jest ono potrzebne m.in. w przypadku chęci sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, wpisania się do ksiąg wieczystych jako właściciel mieszkania, wykazania spółdzielni mieszkaniowej faktu odziedziczenia mieszkania, wyciągnięcie z banku pieniędzy z konta spadkodawcy, rejestracji i ubezpieczenia samochodu itd. Zdobycie takiego dokumentu jest także koniecznym warunkiem przeprowadzenia podziału majątku spadkowego.

Takie urzędowe potwierdzenie faktu, że jest się spadkobiercą może przybrać postać:

1. postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

2. notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Powyższe dokumenty wskazują kto jest spadkobiercą, a także w jakiej części odziedziczył majątek spadkowy.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Znacznie szybciej można uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia. Wystarczy, że wszyscy spadkobiercy stawią się do notariusza wraz z odpowiednimi dokumentami z Urzędu Stanu Cywilnego (akt urodzenia spadkobiercy, akt zgodny spadkodawcy oraz akty małżeństwa w przypadku spadkobierczyń, które zmieniły nazwiska na skutek zawarcia małżeństwa).

Jeśli spadkodawca sporządził testament lub testamenty, to również należy je ze sobą zabrać. Nie ma żadnego znaczenia, którego notariusza się wybierze. Każdy jest uprawniony do sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Należy wskazać, że spadkobiercy muszą być zgodni co do zasad dziedziczenia po zmarłym. Notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia, jeśli któryś ze spadkobierców będzie np. kwestionował ważność testamentu.

Jeżeli spełnienie powyższych warunków nie jest możliwe (spadkobiercy nie mogą w komplecie stawić się u notariusza, wszyscy spadkobiercy nie są znani, lub nie są znane ich adresy zamieszkania, testament spadkobiercy jest kwestionowany itp.) wówczas należy skierować do sądu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku

W takim postępowaniu Sąd będzie badał kto jest spadkobiercą, a także ustalał ważność i znacznie testamentu. Jeżeli inni spadkobiercy nie są znani, lub nie są znane ich adresy zamieszkania sąd zawiadomi te osoby o sprawie w drodze ogłoszenia.

Warto zapamiętać, że każdy ze spadkobierców może sądu spadku lub od notariusza pobrać nieograniczoną liczbę odpisów w/w dokumentów. Można zatem bez obaw przekazywać te dokumenty w odpowiednich urzędach i sądach (w sądzie wieczystoksięgowym, wydziale komunikacji itp.)

Skontaktuj się z prawnikiem

Umów się na spotkanie ze specjalistą

Może Cię zainteresować:

Darowizna a zachowek

W dzisiejszym wywiadzie z radcą prawnym Anną Klisz porozmawiamy o wpływie dokonanej darowizny na zachowek. Przepisy bowiem są w tym zakresie szczegółowe i nie łatwo

radca prawny Anna Klisz

specjalistka z zakresu prawa spadkowego