Termin do złożenia oświadczenia spadkowego

Udostępnij ten post

Zgodnie z brzmieniem art. 1015 kodeksu cywilnego (k.c.) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca (testamentowy lub ustawowy) może złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania.

Od kiedy liczyć ten termin?

Przepisy kodeksu cywilnego nie wskazują precyzyjnego zdarzenia czy też katalogu zdarzeń, które byłyby równoznaczne w skutkach z dowiedzeniem się o tytule powołania do dziedziczenia. Początek terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku powinniśmy ustalać in correcto dla każdego z potencjalnych spadkobierców.

Najbardziej oczywista wydaje się być sytuacja spadkobiercy testamentowego, tutaj pierwszym dniem terminu będzie dzień, w którym dowiedział się o treści testamentu powołującego go do spadkobrania.

Bardziej złożona jest sytuacja spadkobierców ustawowych, tutaj brak formalnych mechanizmów informujących o powołaniu do spadku, spadkobierca sam musi dojść do konkluzji, iż został powołany do spadkobrania. W zwyczajnych okolicznościach nie jest to proces złożony, problemem jest sytuacja kiedy spadkobierca nie utrzymywał ze spadkodawcą kontaktów, lub też mimo utrzymywanych kontaktów nie widział o łączącym go ze spadkodawcą pokrewieństwie lub o stopniu tego pokrewieństwa uprawniającym do spadkobrania może także dojść do sytuacji kiedy powoływani w pierwszej kolejności do spadkobrania stracili podstawę prawną do objęcia spadku (np. odrzucili spadek). Wówczas ustalenie początku terminu do złożenia oświadczenia wymagać będzie ustalenia szeregu okoliczności, im więcej wyprzedzających spadkobierców tym bardziej złożona sytuacja, bowiem od chwili śmierci spadkodawcy może upłynąć wiele miesięcy (nawet lat) zanim wyjaśni się stanowisko prawne wszystkich wyprzedzających spadkobiercę w dziedziczeniu, dopiero wówczas rozpocznie się bieg terminu do złożenia przez takiego dalszego krewnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Konkludując dzień otwarcia spadku (dzień śmierci spadkodawcy) często nie będzie pierwszym dniem terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku tj. dniem, w którym spadkobierca dowie się o tytule swego powołania do spadku.

Skontaktuj się z prawnikiem

Umów się na spotkanie ze specjalistą

Może Cię zainteresować:

Darowizna a zachowek

W dzisiejszym wywiadzie z radcą prawnym Anną Klisz porozmawiamy o wpływie dokonanej darowizny na zachowek. Przepisy bowiem są w tym zakresie szczegółowe i nie łatwo

radca prawny Anna Klisz

specjalistka z zakresu prawa spadkowego